Danh sách

Apitim 5

0
Apitim 5 - SĐK VD-21811-14 - Thuốc tim mạch. Apitim 5 Viên nang cứng - Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilat 6,9 mg) 5 mg