Danh sách

Ostigold 1500

0
Ostigold 1500 - SĐK VD-28573-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ostigold 1500 Thuốc cốm pha dung dịch uống - Mỗi gói 3,95g chứa Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat. 2NaCl) 1500 mg