Danh sách

Thuốc Paracold MKP - SĐK VD-20955-14

Paracold MKP

0
Paracold MKP - SĐK VD-20955-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracold MKP Si rô - Mỗi 60ml si rô chứa Paracetamol 1200mg; Phenylephrin HCl 30mg; Chlorpheniramin maleat 3,96mg