Danh sách

Paracetamol SaVi 150

0
Paracetamol SaVi 150 - SĐK VD-29112-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol SaVi 150 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 0,9g chứa Paracetamol 150mg