Danh sách

Kivexa

0
Kivexa - SĐK VN2-214-13 - Khoáng chất và Vitamin. Kivexa Viên nén bao phim - Abacavir (dưới dạng Abacavir sulfate) 600mg; Lamivudin 300mg

Kivexa

0
Kivexa - SĐK VN2-214-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Kivexa Viên nén bao phim - Abacavir (dưới dạng Abacavir sulfate) 600mg; Lamivudin 300mg