Danh sách

Medbose 100

0
Medbose 100 - SĐK VD-30264-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medbose 100 Viên nén bao phim - Acarbose 100mg

Dorobay 100 mg

0
Dorobay 100 mg - SĐK VD-14005-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dorobay 100 mg hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén - Acarbose 100mg

Actidine 100

0
Actidine 100 - SĐK VD-21244-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Actidine 100 Viên nén - Acarbose 100mg

SaVi Acarbose 100

0
SaVi Acarbose 100 - SĐK VD-24268-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. SaVi Acarbose 100 Viên nén bao phim - Acarbose 100mg

Hasanbose 100

0
Hasanbose 100 - SĐK VD-27512-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Hasanbose 100 Viên nén - Acarbose 100mg

Bluecose

0
Bluecose - SĐK VN-20393-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Bluecose Viên nén - Acarbose 100mg

Acarbose Friulchem

0
Acarbose Friulchem - SĐK VN-22091-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Acarbose Friulchem Viên nén - Acarbose 100mg

Usarbose 100

0
Usarbose 100 - SĐK VD-33509-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usarbose 100 Viên nén - Acarbose 100mg

Pharglucar 100

0
Pharglucar 100 - SĐK VD-33604-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pharglucar 100 Viên nén - Acarbose 100mg
Thuốc Glucobay 100mg - SĐK VN-20230-17

Glucobay 100mg

0
Glucobay 100mg - SĐK VN-20230-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucobay 100mg Viên nén - Acarbose 100mg