Danh sách

Fitaren

0
Fitaren - SĐK VD-11395-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fitaren - Aceclofenac 100 mg

Aceclofenac PMP

0
Aceclofenac PMP - SĐK VD-14511-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Aceclofenac PMP Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim - Aceclofenac 100 mg

Aceclofenac T/H

0
Aceclofenac T/H - SĐK VD-21705-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Aceclofenac T/H Viên nén bao phim - Aceclofenac 100 mg
Thuốc Aclon - SĐK VD-18521-13

Aclon

0
Aclon - SĐK VD-18521-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Aclon Viên nén bao phim - Aceclofenac 100 mg