Danh sách

Skdol Fort 325 mg

0
Skdol Fort 325 mg - SĐK VD-14373-11 - Thuốc khác. Skdol Fort 325 mg Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên nén dài bao phim - Acetaminophen 325 mg, Clorpheniramin maleat 2 mg

Dointer

0
Dointer - SĐK VD-23240-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dointer Viên nén bao phim - Acetaminophen 325 mg; Clorpheniramin maleat 2 mg