Danh sách

Ecaxan

0
Ecaxan - SĐK VD-10916-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ecaxan - Acetaminophen 325mg, Ibuprofen 200mg

Fepro

0
Fepro - SĐK VD-13837-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fepro Chai 200 viên nén bao phim - Acetaminophen 325mg, Ibuprofen 200mg

Fepro

0
Fepro - SĐK VD-27969-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fepro Viên nén bao phim - Acetaminophen 325mg; Ibuprofen 200mg