Danh sách

Proxybon

0
Proxybon - SĐK VN-20144-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Proxybon Viên nén bao phim - Acetaminophen 325mg; Tramadol HCl 37,5mg

Philmadol

0
Philmadol - SĐK VN-19728-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Philmadol Viên nén bao phim - Acetaminophen 325mg; Tramadol HCl 37,5mg

Pintenol

0
Pintenol - SĐK VN-19925-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pintenol Viên nén bao phim - Acetaminophen 325mg; Tramadol HCl 37,5mg

Kemiwan

0
Kemiwan - SĐK VN-20666-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Kemiwan Viên nén bao phim - Acetaminophen 325mg; Tramadol HCl 37,5mg

Tacetinos Tab.

0
Tacetinos Tab. - SĐK VN-21021-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tacetinos Tab. Viên nén bao phim - Acetaminophen 325mg; Tramadol HCl 37,5mg

Tatanol Ultra

0
Tatanol Ultra - SĐK VD-28305-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tatanol Ultra Viên nén bao phim - Acetaminophen 325mg; Tramadol HCl 37,5mg