Danh sách

Wontran

0
Wontran - SĐK VN-18795-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Wontran Viên nén bao phim - Acetaminophen 325mg; Tramadol hydrochlorid 37,5mg

Ultrahealth F.C Tablet

0
Ultrahealth F.C Tablet - SĐK VN-21964-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ultrahealth F.C Tablet Viên nén bao phim - Acetaminophen 325mg; Tramadol hydrochlorid 37,5mg;