Danh sách

Midorhum sinus

0
Midorhum sinus - SĐK VD-33503-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Midorhum sinus Viên nén - Acetaminophen 400mg; Clorpheniramin maleat 2mg