Danh sách

Mediflu

0
Mediflu - SĐK VD-11786-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mediflu - Acetaminophen 400mg, Dextromethorphan HBr 15mg, Chlorpheniramin maleat 4mg