Danh sách

Thuốc Ameflu day time - SĐK VNB-0893-03

Ameflu day time

0
Ameflu day time - SĐK VNB-0893-03 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ameflu day time Viên nén dài bao phim - Acetaminophen 500 mg; Guaifenesin 200 mg; Phenylephrin HCl 10 mg; Dextromethorphan HBr 15mg