Danh sách

Acetaextra

0
Acetaextra - SĐK VD-19404-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acetaextra Viên nén dài bao phim - Acetaminophen 500mg; Cafein 65mg

Tydol Plus

0
Tydol Plus - SĐK VD-10332-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tydol Plus - Acetaminophen 500mg; cafein 65mg

Acetaphen Extra

0
Acetaphen Extra - SĐK VD-11640-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acetaphen Extra - Acetaminophen 500mg; cafein 65mg