Danh sách

Ameflu

0
Ameflu - SĐK VD-10286-10 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Ameflu Viên nén dài bao phim - Acetaminophen 500mg, Clorpheniramin maleat 2mg, Dextromethorphan HBr 15mg