Danh sách

Becacold – S

0
Becacold - S - SĐK VD-18901-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Becacold - S Viên nén - Acetaminophen 500mg; Phenylephrin HCl 10mg; Clorpheniramin maleat 2mg