Danh sách

Tatanol Flu

0
Tatanol Flu - SĐK VD-29358-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tatanol Flu Viên nén bao phim - Acetaminophen 500mg; Phenylephrin HCl 5mg; Cafein 25mg

Becacold -E

0
Becacold -E - SĐK VD-18900-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Becacold -E Viên nén - Acetaminophen 500mg; Phenylephrin HCl 5mg; Cafein 25mg