Danh sách

Biogesic

0
Biogesic - SĐK VD-10853-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Biogesic - Acetaminophen 650 mg

Tatanol Forte

0
Tatanol Forte - SĐK VD-23230-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tatanol Forte Viên nén - Acetaminophen 650 mg

Acemol fort

0
Acemol fort - SĐK VD-24693-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acemol fort Viên nén - Acetaminophen 650 mg

Bakidol 650mg

0
Bakidol 650mg - SĐK VD-27008-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bakidol 650mg Viên nén - Acetaminophen 650 mg
Thuốc Partinol 650 mg - SĐK VD-21000-14

Partinol 650 mg

0
Partinol 650 mg - SĐK VD-21000-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Partinol 650 mg Viên nén - Acetaminophen 650 mg