Danh sách

Infa-Ralgan 80mg

0
Infa-Ralgan 80mg - SĐK VN-5087-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Infa-Ralgan 80mg Viên đạn đặt âm đạo - Acetaminophen USP

Infa-Ralgan 150

0
Infa-Ralgan 150 - SĐK VN-5085-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Infa-Ralgan 150 Viên đạn đặt hậu môn - Acetaminophen USP

Infa-Ralgan 300

0
Infa-Ralgan 300 - SĐK VN-5086-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Infa-Ralgan 300 Viên đạn đặt hậu môn - Acetaminophen USP