Danh sách

Infufort 1g Inj

0
Infufort 1g Inj - SĐK VN-13031-11 - Thuốc khác. Infufort 1g Inj Dung dịch tiêm truyền - Acetaminophen
Thuốc Coldflu N - SĐK VNA-2854-05

Coldflu N

0
Coldflu N - SĐK VNA-2854-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Coldflu N Viên nén bao phim - Acetaminophen, Diphenhydramine, Pseudoephedrine
Thuốc Zanidion - SĐK VNB-2368-04

Zanidion

0
Zanidion - SĐK VNB-2368-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zanidion Viên nén dài - Acetaminophen, Codeine phosphate

Zanicidol

0
Zanicidol - SĐK VNB-0938-03 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zanicidol Viên nang - Acetaminophen, Codeine

Zanicidol

0
Zanicidol - SĐK VNA-4383-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zanicidol Viên nén - Acetaminophen, Codeine

Zengesic

0
Zengesic - SĐK VNB-1318-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zengesic Viên bao phim - Acetaminophen, Diclofenac

WIN F

0
WIN F - SĐK VNA-4342-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. WIN F Viên nén - Acetaminophen, Phenylpropanolamine hydrochloride, Chlorpheniramine maleate

Wincold 500

0
Wincold 500 - SĐK VNA-1634-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Wincold 500 Viên nén dài - Acetaminophen

Wincold F

0
Wincold F - SĐK VNA-4891-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Wincold F Viên nén - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Phenylpropanolamine

Xiro Mediflu

0
Xiro Mediflu - SĐK VNA-4083-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Xiro Mediflu Xi rô - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Phenylpropanolamine