Danh sách

Tanganil 500mg/5ml

0
Tanganil 500mg/5ml - SĐK VN-7198-02 - Thuốc hướng tâm thần. Tanganil 500mg/5ml Dung dịch tiêm - Acetyl-DL-Leucine

Taxoganil

0
Taxoganil - SĐK VD-1761-06 - Thuốc hướng tâm thần. Taxoganil Viên nén - Acetyl-DL-Leucine
Thuốc Tanganil 500mg - SĐK VN-7200-02

Tanganil 500mg

0
Tanganil 500mg - SĐK VN-7200-02 - Thuốc hướng tâm thần. Tanganil 500mg Viên nén - Acetyl-DL-Leucine

Tadizin

0
Tadizin - SĐK GC-0019-06 - Thuốc hướng tâm thần. Tadizin Viên nén - Acetyl-DL-Leucine

Tadizin 500mg

0
Tadizin 500mg - SĐK VNA-4745-02 - Thuốc hướng tâm thần. Tadizin 500mg Viên nén - Acetyl-DL-Leucine

Tagaxmin 500

0
Tagaxmin 500 - SĐK VNA-4842-02 - Thuốc hướng tâm thần. Tagaxmin 500 Viên nén - Acetyl-DL-Leucine

Saptanga Leucin 500mg

0
Saptanga Leucin 500mg - SĐK VNA-4276-01 - Thuốc hướng tâm thần. Saptanga Leucin 500mg Viên nén - Acetyl-DL-Leucine

Gatanin 500mg

0
Gatanin 500mg - SĐK VNA-4639-01 - Thuốc hướng tâm thần. Gatanin 500mg Viên nén - Acetyl-DL-Leucine

Fangalrin

0
Fangalrin - SĐK VNA-4338-01 - Thuốc hướng tâm thần. Fangalrin Viên nén - Acetyl-DL-Leucine

Coatangaponin 500mg

0
Coatangaponin 500mg - SĐK VNA-4281-01 - Thuốc hướng tâm thần. Coatangaponin 500mg Viên nén - Acetyl-DL-Leucine