Danh sách

Thuốc Naphacogyl - SĐK VD-26195-17

Naphacogyl

0
Naphacogyl - SĐK VD-26195-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Naphacogyl Viên nén bao phim - Acetyl Spiramycin 100 mg; Metronidazol 125 mg

Unirogyl

0
Unirogyl - SĐK VD-32595-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Unirogyl Viên nén bao phim - Acetyl Spiramycin 100 mg; Metronidazol 125 mg