Danh sách

Unirogyl

0
Unirogyl - SĐK VD-14107-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Unirogyl Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim - Acetyl Spiramycin 100mg; Metronidazol 125mg

Apha-bevagyl

0
Apha-bevagyl - SĐK VD-14102-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Apha-bevagyl Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim - Acetyl spiramycin 100mg, Metronidazol 125mg
Thuốc Rogyllaf - SĐK VD-18291-13

Rogyllaf

0
Rogyllaf - SĐK VD-18291-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rogyllaf Viên nén bao phim - Acetyl Spiramycin 100mg; Metronidazol 125mg

Apha-Bevagyl

0
Apha-Bevagyl - SĐK VD-32423-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Apha-Bevagyl Viên nén bao phim - Acetyl Spiramycin 100mg; Metronidazol 125mg