Danh sách

Phupogyl

0
Phupogyl - SĐK VD-1886-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Phupogyl Viên nén bao phim - Acetyl spiramycin, Metronidazole

Thenvagine

0
Thenvagine - SĐK VD-2910-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Thenvagine Viên nén bao phim - Acetyl spiramycin, Metronidazole

Robergyl

0
Robergyl - SĐK VD-2901-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Robergyl Viên nén bao phim - Acetyl spiramycin, Metronidazole

Visdogyl

0
Visdogyl - SĐK VD-26139-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Visdogyl Viên nén bao phim - Acetyl spiramycin, Metronidazole