Danh sách

Thuốc Stacytine 200 - SĐK VD-20374-13

Stacytine 200

0
Stacytine 200 - SĐK VD-20374-13 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Stacytine 200 Viên nén sủi bọt - Acetylcystein 200 mg
Thuốc Maxxmucous-AC 200 - SĐK VD-27771-17

Maxxmucous-AC 200

0
Maxxmucous-AC 200 - SĐK VD-27771-17 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Maxxmucous-AC 200 Viên nang cứng (xanh lá cây đậm-xanh lá cây nhạt) - Acetylcystein 200 mg