Danh sách

Solmucol 100mg

0
Solmucol 100mg - SĐK VN-11369-10 - Thuốc khác. Solmucol 100mg Cốm pha dung dịch uống - Acetylcystein

Solmucol 200mg

0
Solmucol 200mg - SĐK VN-11370-10 - Thuốc khác. Solmucol 200mg Cốm pha dung dịch uống - Acetylcystein

Promid

0
Promid - SĐK VN-11821-11 - Thuốc khác. Promid Viên nang cứng - Acetylcystein
Thuốc Glotamuc - SĐK VD-5762-08

Glotamuc

0
Glotamuc - SĐK VD-5762-08 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Glotamuc Thuốc bột uống - Acetylcystein

Tylcyst-100

0
Tylcyst-100 - SĐK VN-6845-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tylcyst-100 Viên nang - Acetylcystein

Tylcyst-200

0
Tylcyst-200 - SĐK VN-6846-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tylcyst-200 Viên nang - Acetylcystein

Mucorid Granules

0
Mucorid Granules - SĐK VN-5589-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mucorid Granules Bột cốm - Acetylcystein

Suresh 600mg

0
Suresh 600mg - SĐK VN-14982-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Suresh 600mg Viên nén sủi bọt - Acetylcystein

Suresh 200mg

0
Suresh 200mg - SĐK VN-15325-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Suresh 200mg Viên nén sủi bọt - Acetylcystein

Mucoserine

0
Mucoserine - SĐK VN-15501-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mucoserine Viên nang cứng - Acetylcystein