Danh sách

Mibeviru 400 mg

0
Mibeviru 400 mg - SĐK VD-30850-18 - Khoáng chất và Vitamin. Mibeviru 400 mg Viên nén - Aciclovir 400mg

Mibeviru 400 mg

0
Mibeviru 400 mg - SĐK VD-30850-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Mibeviru 400 mg Viên nén - Aciclovir 400mg

Ikovir-400

0
Ikovir-400 - SĐK VN-18118-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ikovir-400 Viên nén - Aciclovir 400mg

Acirax-400

0
Acirax-400 - SĐK VN-17793-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Acirax-400 Viên nén - Aciclovir 400mg

Aciclovir 400 mg

0
Aciclovir 400 mg - SĐK VD-24375-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Aciclovir 400 mg Viên nang mềm - Aciclovir 400mg

Clovir 400

0
Clovir 400 - SĐK VN-20554-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Clovir 400 Viên nén - Aciclovir 400mg

Cetecoribavir

0
Cetecoribavir - SĐK VD-27174-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cetecoribavir Viên nén - Aciclovir 400mg

Disvir 400

0
Disvir 400 - SĐK VD-29102-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Disvir 400 Viên nén bao phim - Aciclovir 400mg

Acyclovir 400mg

0
Acyclovir 400mg - SĐK VD-29085-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Acyclovir 400mg Viên nén - Aciclovir 400mg

Aceralgin 400mg

0
Aceralgin 400mg - SĐK GC-315-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Aceralgin 400mg Viên nén - Aciclovir 400mg