Danh sách

Acyclovir Boston 800

0
Acyclovir Boston 800 - SĐK VD-19769-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Acyclovir Boston 800 Viên nén tròn - Aciclovir 800mg

Aciclovir 800

0
Aciclovir 800 - SĐK VD-11490-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Aciclovir 800 - Aciclovir 800mg

Kemivir 800mg

0
Kemivir 800mg - SĐK VN-17097-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Kemivir 800mg Viên nén - Aciclovir 800mg

Ikovir-800

0
Ikovir-800 - SĐK VN-18119-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ikovir-800 Viên nén - Aciclovir 800mg

Mizoan 800

0
Mizoan 800 - SĐK VD-25992-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Mizoan 800 Viên nén - Aciclovir 800mg

Disvir 800

0
Disvir 800 - SĐK VD-29103-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Disvir 800 Viên nén bao phim - Aciclovir 800mg
Thuốc Mediplex - SĐK VD-30030-18

Mediplex

0
Mediplex - SĐK VD-30030-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Mediplex Viên nang cứng - Aciclovir 800mg

Aceralgin 800mg

0
Aceralgin 800mg - SĐK GC-316-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Aceralgin 800mg Viên nén - Aciclovir 800mg

Acyclovir 800mg

0
Acyclovir 800mg - SĐK VD-33084-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Acyclovir 800mg Viên nén - Aciclovir 800mg