Danh sách

Drolenic 70

0
Drolenic 70 - SĐK VD-14148-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Drolenic 70 Hộp 1 vỉ x 2 viên (vỉ nhôm-nhôm); Hộp 1 vỉ x 2 viên (vỉ nhôm-PVC/PVdC); Hộp 4 vỉ x 1 viên (vỉ nhôm-nhôm); Hộp 4 vỉ x 1 viên nén bao phim (vỉ nhôm-PVC/PVdC) - Acid Alendronic 70mg (dưới dạng Alendronat natri trihydrat)