Danh sách

SaVi Alendronate

0
SaVi Alendronate - SĐK VD-25266-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. SaVi Alendronate Viên nén sủi bọt - Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri) 10mg

Ostagi 10

0
Ostagi 10 - SĐK VD-24116-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ostagi 10 Viên nén - Acid alendronic (dưới dạng Alendronat natri) 10mg

Osteotis 10

0
Osteotis 10 - SĐK VD-25755-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Osteotis 10 Viên nén bao phim - Acid alendronic (dưới dạng Alendronat natri) 10mg

Drolenic 10

0
Drolenic 10 - SĐK VD-28764-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Drolenic 10 Viên nén bao phim - Acid alendronic (dưới dạng Alendronat natri) 10mg
Thuốc Alendronat - SĐK VD-22169-15

Alendronat

0
Alendronat - SĐK VD-22169-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alendronat Viên nén - Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri) 10mg