Danh sách

Alenax 70

0
Alenax 70 - SĐK VD-30463-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alenax 70 Viên nén bao phim - Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri) 70mg

Vonland

0
Vonland - SĐK VN-16241-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vonland Viên nén - Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri) 70mg

Alendro

0
Alendro - SĐK VN-17322-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alendro Viên nén bao phim - Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri) 70mg

Alenfosa

0
Alenfosa - SĐK VN-16246-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alenfosa Viên nén - Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri) 70mg

SaVi Alendronate forte

0
SaVi Alendronate forte - SĐK VD-26255-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. SaVi Alendronate forte Viên nén sủi bọt - Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri) 70mg

Drate 70mg

0
Drate 70mg - SĐK VN-20618-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Drate 70mg Viên nén bao phim - Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri) 70mg

Alovell

0
Alovell - SĐK VN-21155-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alovell Viên nén - Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri) 70mg

Fosamax

0
Fosamax - SĐK VN-19501-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fosamax Viên nén - Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri) 70mg

Risenate

0
Risenate - SĐK VD-32812-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Risenate Viên nén bao phim - Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri) 70mg
Thuốc Forcimax 70 - SĐK VD-20784-14

Forcimax 70

0
Forcimax 70 - SĐK VD-20784-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Forcimax 70 Viên nén bao phim - Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri) 70mg