Danh sách

Belioste

0
Belioste - SĐK VN-20426-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Belioste Viên nén bao phim - Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri trihydrat) 70mg

Alenbe 70mg

0
Alenbe 70mg - SĐK VD-26547-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alenbe 70mg Viên nén - Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri trihydrat) 70mg

Arodrec

0
Arodrec - SĐK VN-21000-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Arodrec Viên nén - Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri trihydrat) 70mg