Danh sách

Maxlen-Plus 2800 IU

0
Maxlen-Plus 2800 IU - SĐK VN-21619-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Maxlen-Plus 2800 IU Viên nén - Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri trihydrat 91,37mg) 70mg; Cholecalciferol 2800IU

Maxlen-Plus 5600 IU

0
Maxlen-Plus 5600 IU - SĐK VN-21620-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Maxlen-Plus 5600 IU Viên nén - Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri trihydrat 91,37mg) 70mg; Cholecalciferol 5600IU

Maxxwomen

0
Maxxwomen - SĐK VD-24721-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Maxxwomen Viên nén bao phim - Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri trihydrat 91,37mg) 70 mg

Bonenic

0
Bonenic - SĐK VD-28327-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bonenic Viên nén - Acid Alendronic (dưới dạng Alendronat natri trihydrat 91,37mg) 10mg; Cholecalciferol 2800 IU