Danh sách

Euro-Cee

0
Euro-Cee - SĐK VN-11163-10 - Thuốc khác. Euro-Cee Viên nang - Acid ascorbic

Cixtor

0
Cixtor - SĐK VN-11161-10 - Thuốc khác. Cixtor Sirô (nhỏ giọt) - Acid ascorbic

Seromin

0
Seromin - SĐK VN-15489-12 - Thuốc khác. Seromin Viên nang mềm - Selenium in dried yeast, Beta-Carotene hỗn dịch, Acid ascorbic, DL-Alpha-Tocopherol acetate

Dopagan-C Effervescent

0
Dopagan-C Effervescent - SĐK VD-2583-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dopagan-C Effervescent Viên nén sủi bọt - Paracetamol, Acid ascorbic

Effe-Paracetamol

0
Effe-Paracetamol - SĐK VD-2377-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Effe-Paracetamol Thuốc bột sủi - Paracetamol, Acid ascorbic

Grippostad C

0
Grippostad C - SĐK VD-5243-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Grippostad C Viên nang - Paracetamol, Acid ascorbic, Cafein, Chlorphenamin maleat