Danh sách

Dotarem

0
Dotarem - SĐK VN-6602-02 - Thuốc dùng chẩn đoán. Dotarem Dung dịch tiêm - Acid gadoteric

Dotarem

0
Dotarem - SĐK VN-3655-07 - Thuốc dùng chẩn đoán. Dotarem Dung dịch tiêm - Acid gadoteric

Dotarem

0
Dotarem - SĐK VN-15929-12 - Thuốc dùng chẩn đoán. Dotarem Dung dịch tiêm - Acid Gadoteric