Danh sách

Idrounat

0
Idrounat - SĐK VD-32377-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Idrounat Viên nén bao phim - Acid Ibandronic (dưới dạng Ibandronat sodium 168,75 mg) 150 mg