Danh sách

Ibandromex

0
Ibandromex - SĐK VN-22421-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ibandromex Viên nén bao phim - Acid Ibandronic (dưới dạng Natri Ibandronat monohydrat 168,75 mg) 150mg