Danh sách

Khaparac

0
Khaparac - SĐK VD-25194-16 - Thuốc khác. Khaparac Viên nén - Acid mefenamic 250mg

Dolarac 250 mg

0
Dolarac 250 mg - SĐK VD-25422-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dolarac 250 mg Viên nén bao phim - Acid mefenamic 250mg

Dicintavic

0
Dicintavic - SĐK VD-31737-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dicintavic Viên nang cứng - Acid mefenamic 250mg

Ipalzac

0
Ipalzac - SĐK GC-329-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ipalzac Viên nén - Acid mefenamic 250mg