Danh sách

PoncifDHG

0
PoncifDHG - SĐK VD-19285-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. PoncifDHG Viên nén bao phim - Acid mefenamic 500mg

Mesotab

0
Mesotab - SĐK VD-19733-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mesotab Viên nén bao phim - Acid mefenamic 500mg

Penamic

0
Penamic - SĐK VD-10049-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Penamic - Acid mefenamic 500mg

Idilax Extra

0
Idilax Extra - SĐK VD-21087-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Idilax Extra Viên nén bao phim - Acid mefenamic 500mg

Khaparac fort

0
Khaparac fort - SĐK VD-20762-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Khaparac fort Viên nén bao phim - Acid mefenamic 500mg

Mefenamic acid 500mg

0
Mefenamic acid 500mg - SĐK VD-25781-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mefenamic acid 500mg Viên nén bao phim - Acid mefenamic 500mg

Mefenamic 500mg

0
Mefenamic 500mg - SĐK VD-28419-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mefenamic 500mg Viên nén bao phim - Acid mefenamic 500mg

Gardan

0
Gardan - SĐK VD-28009-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Gardan Viên nén bao phim - Acid mefenamic 500mg
Thuốc Mefenamic acid Stada 500mg - SĐK VD-21108-14

Mefenamic acid Stada 500mg

0
Mefenamic acid Stada 500mg - SĐK VD-21108-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mefenamic acid Stada 500mg Viên nén bao phim - Acid mefenamic 500mg
Thuốc Poncityl 500 - SĐK VD-30685-18

Poncityl 500

0
Poncityl 500 - SĐK VD-30685-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Poncityl 500 Viên nang cứng - Acid mefenamic 500mg