Danh sách

Remifein-500

0
Remifein-500 - SĐK VN-2041-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Remifein-500 Viên nang-500mg - Acid Mefenamic

Pontalon film coated tablet

0
Pontalon film coated tablet - SĐK VN-5702-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pontalon film coated tablet Viên nén bao phim - Acid mefenamic

Mefenamic acid Stada 250mg

0
Mefenamic acid Stada 250mg - SĐK VD-1749-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mefenamic acid Stada 250mg Viên nang - Acid mefenamic

Mefenamic Acid Stada 500mg

0
Mefenamic Acid Stada 500mg - SĐK VD-2238-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mefenamic Acid Stada 500mg Viên nén bao phim - Acid mefenamic

HPR DS Tablet

0
HPR DS Tablet - SĐK VN-5564-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. HPR DS Tablet Viên nén - Acid Mefenamic

Dolarac 250mg

0
Dolarac 250mg - SĐK VD-2204-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dolarac 250mg Viên bao phim - Acid mefenamic

Samchully Mefenamic acid

0
Samchully Mefenamic acid - SĐK VN-2862-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Samchully Mefenamic acid Viên nén bao phim-500mg - Acid mefenamic

Iburax

0
Iburax - SĐK VD-2883-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Iburax Viên nang - Acid mefenamic

Idilax

0
Idilax - SĐK VD-3645-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Idilax Viên nén - Acid mefenamic

Idilax Extra

0
Idilax Extra - SĐK VD-3646-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Idilax Extra Viên nén bao phim - Acid mefenamic