Danh sách

Glomelid

0
Glomelid - SĐK VD-10193-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Glomelid - Acid Nalidixic 500 mg

Negradixid

0
Negradixid - SĐK VD-14568-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Negradixid Hộp 5 vỉ x 10 viên nén - Acid Nalidixic 500 mg

Becodixic

0
Becodixic - SĐK VD-24498-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Becodixic Viên nén - Acid nalidixic 500 mg