Danh sách

Aginalxic

0
Aginalxic - SĐK VD-23486-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Aginalxic Viên nén bao phim - Acid nalidixic 500mg

Naligram

0
Naligram - SĐK VD-28869-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Naligram Viên nén bao phim - Acid nalidixic 500mg

Nalidixic Acid Tablets BP. 500mg

0
Nalidixic Acid Tablets BP. 500mg - SĐK VN-21972-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Nalidixic Acid Tablets BP. 500mg Viên nén bao phim - Acid Nalidixic 500mg

Nalidixic acid

0
Nalidixic acid - SĐK VD-32050-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Nalidixic acid Viên nén bao phim - Acid nalidixic 500mg

Acid Nalidixic

0
Acid Nalidixic - SĐK VD-31509-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Acid Nalidixic Viên nén bao phim - Acid nalidixic 500mg