Danh sách

Transkin

0
Transkin - SĐK VD-10458-10 - Thuốc khác. Transkin - Acid tranexamic 250mg/5ml

Hanexic

0
Hanexic - SĐK VD-10648-10 - Thuốc khác. Hanexic - Acid tranexamic 250mg/5ml

Tranmix 5%

0
Tranmix 5% - SĐK VN-18576-14 - Thuốc khác. Tranmix 5% Dung dịch tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch - Acid Tranexamic 250mg/5ml

Transamin Injection

0
Transamin Injection - SĐK VN-21605-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Injection Dung dịch tiêm - Acid tranexamic 250mg/ 5ml

Tranecid 250

0
Tranecid 250 - SĐK VD-25297-16 - Thuốc tác dụng đối với máu. Tranecid 250 Dung dịch tiêm - Acid tranexamic 250mg/5ml

Hanexic

0
Hanexic - SĐK VD-23838-15 - Thuốc tác dụng đối với máu. Hanexic Dung dịch tiêm - Acid tranexamic 250mg/5ml
Thuốc Cammic - SĐK VD-28697-18

Cammic

0
Cammic - SĐK VD-28697-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Cammic Dung dịch tiêm - Acid tranexamic 250mg/5ml

Drensa Injection 50mg/ml

0
Drensa Injection 50mg/ml - SĐK VN-21053-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Drensa Injection 50mg/ml Dung dịch tiêm - Acid tranexamic 250mg/5ml

Haemostop

0
Haemostop - SĐK VN-21943-19 - Thuốc tác dụng đối với máu. Haemostop Dung dịch tiêm - Acid tranexamic 250mg/5ml