Danh sách

Medsamic 500mg/5ml

0
Medsamic 500mg/5ml - SĐK VN-19493-15 - Thuốc khác. Medsamic 500mg/5ml Dung dịch tiêm tĩnh mạch chậm - Acid tranexamic 500mg/5ml

Toxaxin 500mg Inj

0
Toxaxin 500mg Inj - SĐK VN-20059-16 - Thuốc tác dụng đối với máu. Toxaxin 500mg Inj Dung dịch tiêm - Acid tranexamic 500mg/5ml

Tranecid 500

0
Tranecid 500 - SĐK VD-25298-16 - Thuốc tác dụng đối với máu. Tranecid 500 Dung dịch tiêm - Acid tranexamic 500mg/5ml
Thuốc Cammic - SĐK VD-23729-15

Cammic

0
Cammic - SĐK VD-23729-15 - Thuốc tác dụng đối với máu. Cammic Dung dịch tiêm - Acid tranexamic 500mg/5ml