Danh sách

Medsamic 500mg

0
Medsamic 500mg - SĐK VN-19497-15 - Thuốc khác. Medsamic 500mg Viên nang cứng - Acid tranexamic 500mg

Meyeramic 500

0
Meyeramic 500 - SĐK VD-24995-16 - Thuốc khác. Meyeramic 500 Viên nén - Acid tranexamic 500mg

Thexamix

0
Thexamix - SĐK VD-26373-17 - Thuốc khác. Thexamix Viên nang cứng - Acid tranexamic 500mg

Flamaz

0
Flamaz - SĐK VN-17433-13 - Thuốc tác dụng đối với máu. Flamaz Viên nang cứng - Acid Tranexamic 500mg

Duhemos 500

0
Duhemos 500 - SĐK VD-27547-17 - Thuốc tác dụng đối với máu. Duhemos 500 Viên nén bao phim tan trong ruột - Acid tranexamic 500mg

Acido Tranexamico Bioindustria L.I.M

0
Acido Tranexamico Bioindustria L.I.M - SĐK VN-20980-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Acido Tranexamico Bioindustria L.I.M Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch và uống - Acid tranexamic 500mg
Thuốc Cammic - SĐK VD-17592-12

Cammic

0
Cammic - SĐK VD-17592-12 - Thuốc tác dụng đối với máu. Cammic Viên nén bao phim - Acid tranexamic 500mg