Danh sách

Tranexamic acid injection 50mg “Tai Yu”

0
Tranexamic acid injection 50mg "Tai Yu" - SĐK VN-17794-14 - Thuốc khác. Tranexamic acid injection 50mg "Tai Yu" Dung dịch tiêm - Acid Tranexamic 50mg/ml