Danh sách

Uristic 100

0
Uristic 100 - SĐK VD-22978-15 - Thuốc khác. Uristic 100 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 100mg

Ursocholic-OPV 100

0
Ursocholic-OPV 100 - SĐK VD-20800-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Ursocholic-OPV 100 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 100mg

Usolin 100

0
Usolin 100 - SĐK VD-20801-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Usolin 100 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 100mg

Galcholic 100

0
Galcholic 100 - SĐK VD-28540-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Galcholic 100 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 100mg