Danh sách

Oripra 150mg

0
Oripra 150mg - SĐK VD-11130-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Oripra 150mg - Acid ursodeoxycholic 150mg

UrsochoIic-OPV 150

0
UrsochoIic-OPV 150 - SĐK VD-21341-14 - Thuốc đường tiêu hóa. UrsochoIic-OPV 150 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 150mg

Usolin 150

0
Usolin 150 - SĐK VD-21683-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Usolin 150 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 150mg

Uristic 150

0
Uristic 150 - SĐK VD-22205-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Uristic 150 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 150mg

Winudihep

0
Winudihep - SĐK VN-19900-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Winudihep Viên nén - Acid ursodeoxycholic 150mg

Hep-Uso 150

0
Hep-Uso 150 - SĐK VD-28121-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Hep-Uso 150 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 150mg

Galcholic 150

0
Galcholic 150 - SĐK VD-28541-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Galcholic 150 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 150mg

Burci

0
Burci - SĐK VD-28583-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Burci Viên nang mềm - Acid ursodeoxycholic 150mg

Phuhepa

0
Phuhepa - SĐK VD-33025-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Phuhepa Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 150mg