Danh sách

Maxxhepa Urso 200

0
Maxxhepa Urso 200 - SĐK VD-31064-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Maxxhepa Urso 200 Viên nang mềm - Acid ursodeoxycholic 200 mg

Asopus 200

0
Asopus 200 - SĐK VD-31067-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Asopus 200 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 200 mg

Hypodat

0
Hypodat - SĐK VD-33109-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Hypodat Viên nang mềm - Acid ursodeoxycholic 200 mg

Adercholic 200

0
Adercholic 200 - SĐK VD-32816-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Adercholic 200 Viên nén bao phim - Acid ursodeoxycholic 200 mg